Seuratoimijaillat

Seuratoimijailtoja järjestetään 3-4 kertaa vuodessa.

Illoissa käsitellään ajankohtaisia valmennus- ja seura-asioita ja mukaan voidaan kutsua myös muita toimihenkilöitä kuin valmentajia. Iltoihin voi sisältyä myös koulutusta ja tiedotusta seuratoiminnan uudistuksista.

Henkilöt kutsutaan sähköpostin välityksellä vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Ideoita kokoontumisten paikoista ja ohjelmasta voi tehdä urheilutoimenjohtajalle, valmennuspäällikölle ja puheenjohtajalle.

Seuratoimijaillat ovat osa seuran toimihenkilöhuoltoa, jonka myötä parannetaan yhteisöllisyyttä ja seurahenkeä toimihenkilöiden osalta.